Ciklider.se

Simochromis diagramma

Günther, 1893
Simochromis diagramma Foto: Niclas Olausson
Simochromis diagramma.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 22 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Simochromis sammansatt av latinets simus som betyder avtrubbad, och grekiskans chromis som betyder färg eller färgglad. Diagramma från grekiskan och betyder märkt med linjer.

Handelsnamn och synonymer

Chromis diagramma.

Storlek

Blir normalt upp till 22 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

En utpräglad algätare som inte får utfodras med alltför kraftigt foder i akvarium. Räkmix med en stor del vegetariskt innehåll är ett bra foder.

Akvarium

Akvariet bör inte vara mindre än 500 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever på grunt vatten i sedimentrika sten-/klippbiotoper där vattnet ofta är turbolent och väl syresatt. Den hittas oftast på djup mellan 2 och 4 meter, där den ofta lever tillsammans med olika Tropheus– och Petrochromis-arter.

Lek

Munruvare, honan ruvar själv i drygt 3 veckor. Normal kullstorlek varierar mellan 10 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Simochromis diagramma är starkt territoriell och aggressiv, det behövs rejält med utrymme för att hålla mer än en hane. Det måste också finnas rikligt med gömställen så att honor och icke dominanta hanar ges möjlighet att undkomma den dominanta hanens aggressivitet.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia