Ciklider.se

Pelvicachromis taeniatus

Boulenger, 1901
Pelvicachromis taeniatus Foto: Michael Persson
Pelvicachromis taeniatus ”nigeria red” hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6.0 – 7.0

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pelvicachromis är sammansatt av grekiskans pelvic som betyder bäcken och syftar på bukfenorna, samt chromis som betyder färg eller färgglad. Taeniatus är latin och betyder bandad, vilket syftar på artens grundmönster.

Handelsnamn och synonymer

Gul palettciklid, Smaragdciklid, Pelmatochromis taeniatus, Pelmatochromis klugei, Pelmatochromis kribensis.

Storlek

Hanarna blir upp till 9 cm, honorna 5-6 cm.

Foder

Huvudsakligen växtätare som livnär sig på alger (aufwuchs) och organiskt slam, men även mindre mängder insekter och små kräftdjur ingår i den naturliga menyn. Den ses ofta söka igenom bottensedimentet som finkammas efter allt ätbart. I akvarium ges den en variation av foder som räkmix, torrfoder och olika frysfoder som cyclops, mysis och artemia.

Akvarium

Akvariet bör vara på minst 100 liter och innehålla gott om gömställen.

Biotop

Lever i mindre floder och bäckar i skogsbeklädda områden med svagt surt vatten (pH 6.0-7.0).

Lek

En parbildande substratruvare som leker i grottor och håligheter. Honan avger mellan 40 och 150 ägg, äggen kläcks efter drygt 2 dygn och ynglen är fisimmande efter ytterligare 5-6 dygn. Ägg och larver vårdas av honan medan hanen sköter skyddet av reviret.

Utbredning

Förekommer i de östra delarna av Benin och i Nigeria, flera olika geografiska färgvarianter är kända.

Övrigt

Pelvicachromis taeniatus verkar vara mer tålig och klarar avvikande vattenparametrar bättre än den närbesläktade Pelvicachromis kribensis som finns i Kamerun. Det finns flera enormt vackra färgformer, och i kombination med att den inte blir så stor gör detta till en verklig favorit bland de västafrikanska cikliderna.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia