Ciklider.se

Pundamilia sp. 'zebra senga'

Pundamilia sp. 'zebra senga' Foto: Josefin Borglin
Pundamilia sp. ’zebra senga’.
Foto: Josefin Borglin

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pundamilia betyder zebra på språket Kiswahili, vilket syftar på släktets typiskt tvärrandiga grundmönster.

Handelsnamn och synonymer

Storlek

Blir upp till omkring 13 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av zooplankton och små ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter, och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever i öppet vatten över klippbiotoper, ner till åtminstone 5 meters djup.

Lek

Munruvare, honan ruvar i knappt tre veckor. Normal kullstorlek mellan 20 och 40 yngel.

Utbredning

Har bara hittats vid Senga Point i Speke Gulf i den sydöstra delen av Viktoriasjön.

Övrigt

Pundamilia sp. ’zebra senga’ kan vara en lokal variant av Pundamilia pundamilia.
Pundamilia sp. ’zebra senga’.
Foto: Josefin Borglin

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia