Ciklider.se

Pundamilia sp. 'red head'

Pundamilia sp. 'red head' Foto: Kjell Begby
Pundamilia sp. ’red head’, Zue Island hane.
Foto: Kjell Begby

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pundamilia betyder zebra på språket Kiswahili, vilket syftar på släktets typiskt tvärrandiga grundmönster.

Handelsnamn och synonymer

Pundamilia sp. ”red head zue island”, Pundamilia sp. ”zue island red head nyererei”.

Storlek

Kan bli upp till omkring 13 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av insekter, de ses ofta följa stim med algskrapande Neochromis i sin jakt på föda. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter, och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotoper från grunda stränder ner till omkring 5 meters djup.

Lek

Munruvare, honan ruvar i knappt tre veckor. Normal kullstorlek mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Har bara hittats vid Mabibi Islands och Zue Island vid Speke Gulf i den sydöstra delen av Viktoriasjön.

Övrigt

Pundamilia sp. ’red head’ är relativt aggressiv mot artfränder och bör hållas i en lite större grupp för att sprida ut aggressionerna. Mot andra arter är den däremot fredlig.
Pundamilia sp. ’red head’, Zue Island hona.
Foto: Kjell Begby
Pundamilia sp. ’red head’.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia