Ciklider.se

Pundamilia sp. 'red flank'

Pundamilia sp. 'red flank' Foto: Kevin Bauman
Pundamilia sp. ’red flank’, hane.
Foto: Kevin Bauman

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pundamilia betyder zebra på språket Kiswahili, vilket syftar på släktets typiskt tvärrandiga grundmönster.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”red flank nyererei”.

Storlek

Kan bli upp till omkring 12 centimeter, honorna några centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av av zooplankton. I akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder, som kan varieras med t ex. artemia och cyclops. CyclopEze är ett utmärkt foder för planktonätande viktoriaciklider i akvarium, det förstärker också fiskarnas röda, orange och gula färger.

Akvarium

Minst 250 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i klipp-/stenbiotoper på djup mellan 1,5 och 5 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar i omkring tre veckor. Normal kullstorlek är på 15-30 yngel.

Utbredning

Förekommer troligtvis endemiskt runt Nansio Island vid Nansio Bay i Viktoriasjöns sydöstra del.

Övrigt

Pundamilia sp. ’red flank’ är relativt ovanlig inom hobbyn. Hanarna kan vara relativt tuffa mot honorna, så den hålls bäst i en större grupp där hanarnas aggressioner sprids.
Pundamilia sp. ’red flank’, hona.
Foto: Kevin Bauman

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia