Ciklider.se

Pundamilia nyererei

Witte-Maas & Witte, 1985
Pundamilia nyererei
Pundamilia nyererei, Makobe Island.
Foto: Josefin Borglin

Snabbfakta

13 cm
200 liter
Livskraftig (LC)

Etymologi

Pundamilia betyder zebra på språket Kiswahili, vilket syftar på släktets typiskt tvärrandiga grundmönster. Artnamnet nyererei: Julius Kambarage Nyerere, tidigare president i Tanzania.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis nyererei.

Storlek

Kan bli upp till omkring 13 cm, honorna några centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av av zooplankton. I akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder, som kan varieras med t ex. artemia och cyclops. CyclopEze är ett utmärkt foder för planktonätande viktoriaciklider i akvarium, det förstärker också fiskarnas röda, orange och gula färger.

Akvarium

Bör rymma minst 200 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i klipp-/stenbiotoper på grunt vatten ner till cirka 5 meters djup.

Lek

En relativt lättlekt munruvare med ruvningstid på omkring 21 dygn.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Viktoriasjön, där den förekommer på många platser i olika geografiska varianter.

Övrigt

Pundamilia nyererei är en relativt lugn och fredlig viktoriaciklid. Eftersom den söker sin föda på öppet vatten är den ett lätt byte för den inplanterade nilabborren, vilket har lett till att den har minskat kraftigt i sin naturliga miljö.
Pundamilia nyererei, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia