Ciklider.se

Ptyochromis sp. 'hippo point salmon'

Ptyochromis sp. 'hippo point salmon' Foto: Patrik Eriksson
Ptyochromis sp. ’hippo point salmon’, hane.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 14 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Ptyochromis sammansatt av grekiskans ptyo och chromis som betyder vinnande räfsa och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis ”hippo point salmon”.

Storlek

Blir upp till 14 centimeter, honan mindre.

Foder

Det naturliga födan består av snäckor som den suger ur sina skal.

Akvarium

Akvariet bör rymma 250 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever på grunt vatten vid leriga och sandiga bottnar, ofta i närheten av stora stenblock.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek mellan 20 och 30 yngel. Verkar ruva lite längre än normalt hos viktoriaciklider, omkring 3-4 veckor.

Utbredning

Förekommer på Viktoriasjöns östra kust i Kenya vid Hippo Point nära Kisumu.

Övrigt

Ptyochromis sp. ’hippo point salmon’ genomsnittligt aggressiv, men den dominata hanen kan gå ganska hårt åt sina artfränder.
Ptyochromis sp. ’hippo point salmon’, hane.
Foto: Josefin Borglin
Ptyochromis sp. ’hippo point salmon’, par.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia