Ciklider.se

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae

Seegers, 1990
Pseudocrenilabrus multicolor victoriae Foto: Albin Ekenberg
Pseudocrenilabrus multicolor victoriae, hane.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 125 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 6.5 – 8.0

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pseudocrenilabrus sammansatt av grekiskans pseudes som betyder falsk, och latinets crenulatus samt labrum som betyder krönt och läpp. Syftar på att en art i släktet ursprungligen placerades i släktet Crenilabrus. Multicolor är latin och betyder flerfärgad. Victorie syftar på att arten bland lever i och omkring Viktoriasjön.

Handelsnamn och synonymer

Viktoria dvärgmunruvare, Haplochromis kirawira, Pseudocrenilabrus ”beira gold”.

Storlek

Blir upp till 9 centimeter, honorna någon centimeter mindre.

Foder

En allätare vars naturliga föda består av insekter, alger, ryggradslösa djur och småfisk. I akvarium accepteras de flesta foder, räkmix är ett utmärkt basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 125 liter och vara 80 centimeter långt, samt vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever oftast i träsk och mindre strömmande vattendrag, gärna i skydd av vegetation som hänger ut från strandbanken. I större sjöar hittas den oftast i flodmynningar och områden med växtlighet, som till exempel Ceratophyllum och Utricularia.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek på omkring 15 yngel, i undantagsfall upp till 25 yngel. Leken sker i en liten lekgrop som grävs av hanen. Honan ruvar ynglen som är frisimmande efter 12-13 dygn, ynglen är små och honan skyddar den i munnen vid fara i ytterligare en vecka.

Utbredning

Förekommer i ett flertal sjöar och vattendrag i Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Det huvudsakliga utbredningsområdet är Albertnilen, Albertsjön, Edward-, George-, Kyoga, och Viktoriasjön, floder, träsk och mindre sjöar däremellan, samt flodsystemet Malagarazi (Tanganyikasjöns avvattning) och floder i Kenya och Tanzania.

Övrigt

Pseudocrenilabrus multicolor victoriae är en anspråkslös och anpassningsbar ciklid. Den är förhållandevis fredlig och bör hållas tillsammans med andra ciklider med liknande temperament.
Pseudocrenilabrus multicolor victoriae, hane.
Foto: Patrick Eriksson
Pseudocrenilabrus multicolor victoriae, hane.
Pseudocrenilabrus multicolor victoriae, hona.
Foto: Kevin Bauman

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia