Ciklider.se

Pseudotropheus sp. 'polit'

Pseudotropheus sp. 'polit' Foto: Roger Johansson
Pseudotropheus sp. ’polit’, hane.
Foto: Roger Johansson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pseudotropheus sammansatt av grekiskans pseudes som betyder falsk och Tropheus som är ett ciklidsläkte i Tanganyikasjön, vilket syftar på likheten med detta släkte.

Handelsnamn och synonymer

Pseudotropheus sp. ”variable”.

Storlek

En normalstor mbuna som blir maximalt 10-12 centimeter. Honor och undergivna hanar är enfärgat grå. Utfärgade hanar har en isblå kroppsfärg med en blåsvart mask i ansiktet.

Foder

Som andra arter från Mbuna-gruppen lever den i naturen av algmattan på stenar, så kallad aufwuchs. När de betar av algmattan får de också i sig en hel del kräftdjur och vatteninsekter. I akvarium bör de utfodras med ett foder som liknar deras naturliga föda. Ett bra basfoder är en räxmix med en ungefärlig fördelning på 2/3 ärtor och 1/3 räkor med skal. Som variation till räkmixen kan de ibland ges sprirulinaflingor och kvalitetspellets. Får de foder med för stor andel animaliskt innehåll drabbas de lätt av sjukdommar.

Akvarium

På grund av sin aggressivitet behöver den gott om utrymme, ett akvarium på omkring 350 liter är ett minimum. Akvariet skall vara inrett så att det finns rikligt med gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotopen.

Lek

Precis som övriga arter från mbuna-gruppen är det en muruvare som inte ställer några större krav för att trivas och leka i akvarium. Hanan försöker energiskt att locka till sig en lekvillig hona till en utvald plats i sitt revir. Leken sker oftast i en grävd grop intill en sten eller i en grotta. Efter leken ruvar honan i 20-27 dygn.

Utbredning

Förekommer enbart på ett begränsat område vid Lions Cove i Malawi.

Övrigt

Pseudotropheus sp. ’polit’ är relativt aggressiv och påminner en del om Pseudotropheus demasoni i sitt temperament. Lämpligt sällskap är därför andra lite tuffare arter från Mbuna-gruppen, som t ex Ps. demasoni och Ps. sp.”perspicax orange cap”.
Pseudotropheus sp. ’polit’, hane.
Foto: Michael Persson
Pseudotropheus sp. ’polit’, hane.
Foto: Mattias Aldén

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia