Ciklider.se

Pseudotropheus sp. 'perspicax orange cap'

Pseudotropheus sp. 'perspicax orange cap' Foto: Mikael Oscarsson
Pseudotropheus sp. ’perspicax orange cap’, hane.
Foto: Mikael Oscarsson

Snabbfakta

9 cm
300 liter
Ej bedömd (NE)

Etymologi

Pseudes(grek.)= falsk och Tropheus ett ciklidsläkte som förekommer i Tanganyikasjön.

Handelsnamn och synonymer

Red top Ndumbi.

Storlek

Upp till ungeär 8-9 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av alger och små ryggradslösa djur som den söker i biomattan på stenar och klippor. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Minst 300 liter inrett med många gömställen.

Biotop

Klippbiotoper, oftast på djup mellan på 5 och 8 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 15 och 25 yngel.

Utbredning

Arten förekommer vid Ndumbi reef och Pombo reef vid Tanzaniakusten i Malawisjöns nordöstra del.

Övrigt

Pseudotropheus sp. ’perspicax orange cap’ är aggressiv och påminner om Pseudotropheus demasoni i sitt beteende.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia