Ciklider.se

Pseudotropheus sp. 'perspicax orange cap'

Pseudotropheus sp. 'perspicax orange cap' Foto: Mikael Oscarsson
Pseudotropheus sp. ’perspicax orange cap’, hane.
Foto: Mikael Oscarsson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pseudotropheus sammansatt av grekiskans pseudes som betyder falsk och Tropheus som är ett ciklidsläkte i Tanganyikasjön, vilket syftar på likheten med detta släkte.

Handelsnamn och synonymer

Red top Ndumbi.

Storlek

En liten och slank mubuna där harnarna blir upp till ungeär 8-9 centimeter medan honorna är någon centimeter mindre. Könsmogna hanar har en blå grundfärg med inslag av orange färg i fenorna och i pannan, honorna blekt grå.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av alger och små ryggradslösa djur som den söker i biomattan på stenar och klippor. I akvarium accepteras de flesta foder, gärna en variation av räkmix, torrfoder och olika frysfoder som cyclops, mysis och artemia.

Akvarium

Akvariet inreds med finkornigt bottenmaterial och stenformationer som bildar gott om gömställen.

Biotop

Lever företrädelsevis i den grunda övergångszonen med spridda stora stenblock och öppen sandbotten mellan, oftast på djup mellan 5 och 8 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 15 och 25 yngel.

Utbredning

Arten förekommer vid Ndumbi reef och Pombo reef vid Tanzaniakusten i Malawisjöns nordöstra del.

Övrigt

Pseudotropheus sp. ’perspicax orange cap’ är aggressiv och påminner om Pseudotropheus demasoni i sitt beteende.
Pseudotropheus sp. ’perspicax orange cap’, hane.
Foto: Niclas Olausson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia