Ciklider.se

Pseudotropheus sp. 'flameback'

Pseudotropheus sp. 'flameback'
Pseudotropheus sp. ’flameback’ hane från Kanjindo Rocks.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pseudotropheus sammansatt av grekiskans pseudes som betyder falsk och Tropheus som är ett ciklidsläkte i Tanganyikasjön, vilket syftar på likheten med detta släkte.

Handelsnamn och synonymer

Malawi flameback.

Storlek

Blir upp till omkring 12 centimeter, honorna någon centimeter mindre.

Foder

En allätare som i naturen främst lever av alger och zooplankton. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med gott om gömställen.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotoper.

Lek

Munruvare.

Utbredning

Arten har bara hittats vid en kort kuststräcka vid Kanjindo Rocks i Moçambique.

Övrigt

Pseudotropheus sp. ’flameback’ är förhållandevis nyupptäckt och har hittills bara exporterats vid enstaka tillfällen. I akvarium en den en anspråkslös och relativt fredlig mbuna.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia