Ciklider.se

Pseudotropheus sp. 'elongatus mpanga'

Pseudotropheus sp. 'elongatus mpanga'
Pseudotropheus sp. ’elongatus mpanga’, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 13 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pseudotropheus sammansatt av grekiskans pseudes som betyder falsk och Tropheus som är ett ciklidsläkte i Tanganyikasjön, vilket syftar på likheten med detta släkte. Elongatus är latin och betyder långsträckt, vilket syftar på artens kroppsform.

Handelsnamn och synonymer

Mpanga elongatus.

Storlek

Blir som mest omkring 13 centimeter, honorna några centimeter mindre. Utfärgade hanar har tvärrandigt blått mönster med gula markeringar i stjärt- och ryggfena. Honorna är mer brunfärgade. Som namnet antyder har den en slank kroppsform.

Foder

I naturen lever den av vad den hittar i biomattan, men även plankton som den hittar i öppet vatten. Räkmix är ett utmärkt basfoder i akvarium.

Akvarium

Bör vara minst 300 liter stort och gärna inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i den sedimentfria klippbiotopen.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek på mellan 20 och 35 yngel.

Utbredning

Utbredningen är begränsad till Mpanga Rocks och Chirwa Island.

Övrigt

Pseudotropheus sp. ’elongatus mpanga’ är en mycket vacker och populär mbuna. Arter ur elongatus-gruppen är starkt revirhävdande och kan vara relativt aggressiva.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia