Ciklider.se

Pseudotropheus sp. 'acei'

Pseudotropheus sp. 'acei' Foto: Peter Fredriksson
Pseudotropheus sp. ’acei’.
Foto: Peter Fredriksson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pseudotropheus sammansatt av grekiskans pseudes som betyder falsk och Tropheus som är ett ciklidsläkte i Tanganyikasjön, vilket syftar på likheten med detta släkte.

Handelsnamn och synonymer

Mari gold, yellow tail acei, white tail acei.

Storlek

Blir upp till omkring 10 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger som betas på sjunkna trädstammar.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 200 liter.

Biotop

Lever grunt vatten vid sandbottnar, ofta omkring nedfallna trädstammar.

Lek

En säsongslekande munruvare med en normal kullstorlek mellan 30 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer på Malawisjöns västra kust mellan Karonga i norr och Senga Bay i söder. Den har också hittats på den sydöstra kusten vid Luwala Reef. Den gulfenade variánten som är vanligast inom hobbyn finns mellan Nkhata Bay och Bandawe.

Övrigt

Pseudotropheus sp. ’acei’ är en relativt fredlig mbuna som bäst hålls tillsammans med andra lugna ciklider.
Pseudotropheus sp. ’acei’.
Foto: Peter Fredriksson
Pseudotropheus sp. ’acei’.
Foto: Peter Fredriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia