Ciklider.se

Pseudotropheus pulpican

Tawil, 2002
Pseudotropheus pulpican Foto: Fredrik Rollén
Pseudotropheus pulpican, hane.
Foto: Fredrik Rollén

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pseudotropheus sammansatt av grekiskans pseudes som betyder falsk och Tropheus som är ett ciklidsläkte i Tanganyikasjön, vilket syftar på likheten med detta släkte. Pulpican efter Poulpicans i fransk mytologi.

Handelsnamn och synonymer

Cynotilapia pulpican, Pseudotropheus sp. ’kingsizei likoma’.

Storlek

Hanar blir upp till omkring 9 centimeter, honorna något mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av alger och små ryggradslösa djur som den söker i biomattan på stenar och klippor. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma 250 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan sten- /klippbiotoper och sandbottnar, företrädelsevis på djup ner till 10 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Pseudotropheus pulpican finns på ett mycket beränsat område vid Membe Point nära Maingano Island nordost om Likoma Island. Utbredningsområdet är inte större än en tennisbana (Konings, 1989). Det finns ett flertal varianter i kingsizeikomplexet runt om i sjön.

Övrigt

Pseudotropheus pulpican är riktiga tuffingar trots sin storlek. En hane jag hade tidigare tog ett revir mitt i akvariet och jagade bort alla trots att han var minst i akvariet. En liten snygg mbuna som borde få mer uppmärksamhet.
Pseudotropheus pulpican, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia