Ciklider.se

Pseudotropheus johannii

Eccles, 1973
Melanochromis johannii Foto: Lars Nilsson
Pseudotropheus johannii, hane.
Foto: Lars Nilsson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pseudotropheus sammansatt av grekiskans pseudes som betyder falsk och Tropheus som är ett ciklidsläkte i Tanganyikasjön, vilket syftar på likheten med detta släkte. Johanni efter John Johns som var exportör av ciklider från Malawisjön.

Handelsnamn och synonymer

Melanochromis johannii.

Storlek

Hanar blir upp till 10 centimeter och har könsmogen ålder tvärgående ljusblå och blåsvart randigt mönster. Honor bli ett par centimeter mindre och är gula

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur, ibland söker den också plankton i öppet vatten över klipporna. I akvarium är räkmix ett bra basfoder som kan varieras med torrfoder och frysfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer nära kusten i övergångszonen mellan sten- /klippmiljöer och sandbotten, vanligtvis på djup mellan 5 och 15 meter.

Lek

Sker på en flat sten eller klippa, ibland i sanden intill en klippa. Honan ruvar i omkring tre veckor. Normal kullstorlek mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Den förekommer vid Malawisjöns östra kust mellan Chuanga i Moçambique och Makanjila Point i Malawi.

Övrigt

Pseudotropheus johannii är en vacker fisk med fin färgkontrast mellan de blå hanarna och gula honorna. Hålls bäst i grupp med några honor per hane. Hanar kan vara väldigt aggressiva i sitt revirförsvar. Bra sällskap är andra mbunas med liknande storlek och temperament, men inte tillsammans med andra Melanochromis-arter.
Pseudotropheus johannii, hane.
Foto: Timo Kankaala

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia