Ciklider.se

Protomelas sp. 'steveni taiwan'

Protomelas sp. 'steveni taiwan' Foto: Frank Nørby
Protomelas sp. ’steveni taiwan’, hane.
Foto: Frank Nørby

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Protomelas sammansatt av grekiskans protos och melas eller melanos som betyder först och svart.

Handelsnamn och synonymer

Chimoto Red, Chimoto Yellow, Fenestratus taiwan, Steveni Taiwan, Taiwan Red.

Storlek

Hanen blir upp till 15 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av olika ryggradslösa djur och annat ätbart som den hittar i biomattan.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 250 liter och 125 centimeter långt.

Biotop

Lever företrädelsevis i den sedimentfria klippbiotopen.

Lek

I sin naturliga miljö håller hanen revir på toppen av en klippa där leken också sker. Normal kullstorlek är mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer vid Taiwan Reef, Higga Reef och Mbamba-ön.

Övrigt

Protomelas sp. ’steveni taiwan’ är en relativt fredlig ciklid som behöver sällskap av ciklider med liknande temperament för att komma till sin rätt.
Protomelas sp. ’steveni taiwan’, hona med yngel.
Foto: Jacek Jackiewicz

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia