Ciklider.se

Pseudotropheus cyaneorhabdos

Bowers & Stauffer, 1997
Pseudotropheus cyaneorhabdos Foto: Michael Persson
Pseudotropheus cyaneorhabdos, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Akut hotad (CR)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pseudotropheus sammansatt av grekiskans pseudes som betyder falsk och Tropheus som är ett ciklidsläkte i Tanganyikasjön, vilket syftar på likheten med detta släkte. Cyaneorhabdos från grekiskans cyanos och rhabdos som betyder blå och band, vilket syftar på artens färgmönster.

Handelsnamn och synonymer

Melanochromis maingano, Melanochromis cyaneorhabdos.

Storlek

Blir upp till omkring 10 centimeter, honorna lite mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger eller biomatta, så kallad aufwuchs som växer på stenar och klippor. Med algerna följer även med smådjur, ibland söker den också plankton i öppet vatten över klipporna. I akvarium är räkmix ett bra basfoder, men de flesta foder accepteras.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i klipp- och stenbiotoper eller i övergångszonen mot sandbottnar, oftast på djup mellan 3 och 20 meter.

Lek

Munruvare med normal kullstorlek mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Finns vid Maingano Island som ligger vid nordöstra delen av Likoma Island.

Övrigt

Pseudotropheus cyaneorhabdos är en relativt ny ciklid i handeln. Den säljs oftast under det gamla handelsnamnet Melanochromis. sp. ”maingano”. Honor och hanar har samma vackra blå färg och det har blivit en mycket populär ciklid.
Pseudotropheus cyaneorhabdos, ruvande hona.
Foto: Michael Persson
Pseudotropheus cyaneorhabdos.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia