Ciklider.se

Prognathochromis sp. 'silver stilleto'

Prognathochromis sp. 'silver stilleto' Foto: Albin Ekenberg
Prognathochromis sp. ’silver stilleto’.
Foto: Albin Ekenberg

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 9.0

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Prognathochromis sammansatt av grekiskans pro, gnathos och chromis som betyder den första, käke och färg eller färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”silver stiletto”.

Storlek

Blir upp till omkring 20 centimeter, honorna några centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består främst av småfisk och växter.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Inget är känt om artens naturliga biotop.

Lek

Munruvare men en normal kullstorlek mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt i Nawampasasjön i Uganda.

Övrigt

Prognathochromis sp. ’silver stilleto’ är en relativt lugn och fredlig ciklid.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia