Ciklider.se

Protomelas taeniolatus

Trewavas, 1935
Protomelas taeniolatus
Protomelas taeniolatus-varianten från Namalenje Is. kallas oftast för ”Red empress” eller ”Hinderi”.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 17 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Protomelas sammansatt av grekiskans protos och melas eller melanos som betyder först och svart. Taeniolatus från latinets taeniola som betyder litet band, vilket syftar på artens tvärrandiga grundmönster.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis hinderi, Haplochromis fire blue, Haplochromis red empress, Haplochromis taeniolatus, Cyrtocara taeniolata, Cyrtocara taeniolatus, Haplochromis cancellus Haplochromis steveni, Haplochromis fenestratus, Haplochromis boadzulu.

Storlek

Hanarna blir upp till 17 centimeter, honorna något mindre.

Foder

En allätare som i sin naturliga mijlö lever av man den hittar i algmatan. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Bör vara minst 400 liter inrett med gömställen.

Biotop

Lever oftast i sedimentfria klippmiljöer på omkring 10 meters djup.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek mellan 15 och 30 yngel.

Utbredning

Protomelas taeniolatus finns i ett stort antal färgvarianter runt sjön.

Övrigt

Protomelas taeniolatusär en ganska tuff Protomelas-art som även klarar mbunas som sällskap. Den är mycket glupsk och med alltför ”vekt” sällskap blir den lätt fet medan de som inte hinner få mat tynar bort. Man bör ha minst tre honor till en hane och gott om gömställen till honorna. Min favoritvariant ”Red empress” är fullt utfärgad en riktig juvel för malawikaret, lysande röd över hela kroppen och blått huvud.
En Protomelas taeniolatus ”Fire blue” hane från Makanjila Point, Malawi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia