Ciklider.se

Protomelas sp. 'spilonotus tanzania'

Protomelas sp. "spilonotus tanzania" Foto: Michael Persson
Protomelas sp. ’spilonotus tanzania’, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 450 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Protomelas sammansatt av grekiskans protos och melas eller melanos som betyder först och svart.

Handelsnamn och synonymer

Chiriwa, Protomelas insignis, Protomelas spilonotus blue orange.

Storlek

17-20 centimeter, honorna några centimeter mindre.

Foder

Allätare som i naturen främst lever av små insekter, plankton och kringflytande alger.

Akvarium

Akvariet bör vara på minst 450 liter men gärna större.

Biotop

Lever främst i de övre delarna av klippbiotopen en bit ovanför underlaget.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 30 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer mellan Ruhuhu-flodens mynning och Mbamba Bay.

Övrigt

Protomelas sp. ’spilonotus tanzania’ är en av de alla vackraste Protomelas-arterna med vit ryggfena, blå kopp och gul buk. Hanarna är aggressiva främst mot andra hanar av samma art, den hålls därför bäst i en mindre grupp med en ensam hane och 2-4 honor.
Protomelas sp. ’spilonotus tanzania’, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia