Ciklider.se

Protomelas sp. 'mbenji thick lips'

Protomelas sp. 'mbenji thick lips' Foto: Hans Bergkvist
Protomelas sp. ’mbenji thick lips’.
Foto: Hans Bergkvist

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 27 cm

Minsta akvarievolym: 450 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Protomelas sammansatt av grekiskans protos och melas eller melanos som betyder först och svart.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis labrosus mbenji.

Storlek

Hanen blir upp till 27 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Köttätare var naturliga föda främst består och ryggradslösa djur och småfisk.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 450 liter.

Biotop

Förekommer i sedimentrik klippbiotop och i övergångszonen till sandbottnas, oftast på djup mellan 5 och 30 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på mellan 40 och 60 yngel.

Utbredning

Förekommer endemiskt vid Mbenji Island.

Övrigt

Protomelas sp. ’mbenji thick lips’ är en storvuxen ciklid som behöver gott om simutrymme. Den bör inte heller hållas med allt för vekt sällskap eftersom det lär tar överhand i akvariet då.
Protomelas sp. ’mbenji thick lips’.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia