Ciklider.se

Protomelas sp. 'hertae'

Protomelas sp. 'hertae' Foto: Ad Konings
Protomelas sp. ’hertae’ hane vid Nakantenga Island.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Protomelas sammansatt av grekiskans protos och melas eller melanos som betyder först och svart.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis hertae.

Storlek

Blir upp till 18 centimeter, honan något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 350 liter och vara inrett med gömställen. Som bottenmaterial bör fin sand användas.

Biotop

Lever i klipp- /stenbiotoper och i övergångszonen mot sandbottnar, oftast på djup mellan 5 och 15 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar i ungefär 3 veckor. Normal kullstorlek mellan 35 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer i den sydligaste delen av Malawisjön vid flera öar inom Lake Malawi National Park.

Övrigt

Protomelas sp. ’hertae’ är relativt lugn och fredlig malawiciklid. Den har lätt förstorade läppar för att kunna fånga sin föda i klippskrevor.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia