Ciklider.se

Protomelas kirkii

Günther, 1894
Protomelas kirkii Foto: Ad Konings
Protomelas kirkii hane vid Mvunguti.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Protomelas sammansatt av grekiskans protos och melas eller melanos som betyder först och svart. Kirkii efter John Kirk som gjorde de första stora insamlingarna av fisk från Malawisjön i mitten av 1800-talet.

Handelsnamn och synonymer

Chromis kirkii, Ctenochromis kirkii, Cyrtocara kirkii, Haplochromis kirkii, Tilapia kirkii.

Storlek

Blir upp till 18 centimeter, honan något mindre.

Foder

Den naturliga födan består främst av ryggradslösa djur och mollusker. De letar sin föda i botenslammet och bland växtligheten, främst Vallisneria.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 350 liter och vara inrett med gömställen. Som bottenmaterial bör fin sand användas.

Biotop

Lever på mycket grunt vatten, ofta i lugna vikar vid växtbäddar.

Lek

Munruvare, honan ruvar i ungefär tre veckor. Normal kullstorlek mellan 30 och 50 yngel. Leken sker på en liten platå som hanen gäver på sandbotten bland växtlighet.

Utbredning

Förekommer i den sydöstra delen av Malawisjön och i Shireflodens övre del.

Övrigt

Protomelas kirkii är relativt lugn och fredlig malawiciklid. En ovanligt färgad ciklid som exporteras väldigt sällan och som är ovanlig inom hobbyn.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia