Ciklider.se

Protomelas fenestratus

Trewavas, 1935
Protomelas fenestratus Foto: Hans Bergkvist
Protomelas fenestratus, Pombo rocks.
Foto: Hans Bergkvist

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Protomelas sammansatt av grekiskans protos och melas eller melanos som betyder först och svart. Fenestratus från latinets fenestrat som betyder fönster, vilket syftar på fisken grundteckning.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis fenestratus, Haplochromis sp. ” steveni thick bars”, Haplochromis sp. ”steveni tiger”

Storlek

Blir upp till omkring 15 centimeter, honan några centimeter mindre. Det finns många olika geografiska varianter som kan skilja sig åt ganska mycket utseendemässigt.

Foder

Den naturliga födan består främst av insektslarver och andra små ryggradslösa djur som den söker fram ur bottensubstratet med en speciell teknik, den blåser bort sanden för att hitta födan.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 300 liter, och vara inrett med gömställen och ytor med öppen sandbotten.

Biotop

Lever i sedimentrika klippbiotoper och i övergångszonen mot sandbottnar. Oftast på djup mellan 10 och 25 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar i ungefär tre veckor. Hanen gräver en grund lekgrop i sanden intill en klippa eller sten dit honan lockas för lek. Normal kullstorlek är mellan 20 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Protomelas fenestratusär förhållandevis lugn och fredlig. För att trivas bör den hållas med andra ciklider med liknande temperamet, som till exempel Aulonocara.
Protomelas fenestratus, Pombo rocks.
Foto: Niclas Olausson
Protomelas fenestratus, Nkanda.
Foto: Mattias Aldén

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia