Ciklider.se

Protomelas ornatus

Regan, 1922
Protomelas ornatus Foto: Michael Persson
Protomelas ornatus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderHaplochromis-gruppen

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Protomelas sammansatt av grekiskans protos och melas eller melanos som betyder först och svart. Ornatus är latin och betyder smyckad eller vacker.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis flavimanus, Haplocromis festivus, Haplochromis lobochilus, Haplochromis ornatus, Cyrtocara ornatus, Cyrtocara ”Maleri thick lip”, Eclectochromis ornatus.

Storlek

Kan bli upp till 25 centimeter. Honor och ej utfärgade hanar är grå-beige med en tydlig mörkbrun lateral linje och ett oregelbundet rutmönster på den övre kroppshalvan. Utfärgade hanar är huvudsakligen blå med blå-gröna kinder och gul buk. Ryggfenan har en tydlig gul och vit söm, anal och bukfenor är gula. Arten har en karakteristiskt från sidan hoptryckt kroppsform. Vuxna exemplar av båda könen har starkt förstorade läppar.

Foder

I naturen lever Protomelas ornatus av ryggradslösa djur och småfisk, företrädelsevis mbunas-yngel. De stora mjuka läpparna används för att kunna suga ut födan från klippskrevor. I akvarium är räkmix ett bra foder.

Akvarium

Minst 400 liter inrett med fin sand.

Biotop

Förekommer i övergångszonen och klippbiotopen på grunt vatten på djup mellan 1 och 10 meter.

Lek

Hanen gräver en lekgrop i sanden i anslutning till en klippa. Ej könsmogna hanar och honor bildar stim.

Utbredning

Förekommer runt hela sjön förutom vid Mbenji Islands.

Övrigt

Protomelas ornatus är relativt vek trots sin storlek och behöver lite lugnare sällskap för att komma till sin rätt. Hos odlade exemplar blir inte läpparna lika stora och utvecklade som på vuxna vildfångade exemplar.
Protomelas ornatus, hane.
Foto: Michael Persson
Protomelas ornatus, hona.
Foto: Hans Bergkvist
Protomelas ornatus, hane från Makanjila.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia