Ciklider.se

Placidochromis sp. 'phenochilus tanzania'

Placidochromis sp."phenochilus tanzania" Foto: Hans Bergkvist
Placidochromis sp. ’phenochilus tanzania’.
Foto: Hans Bergkvist

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 17 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Placidochromis sammansatt av latinets placidus som betyder fredlig eller stillsam, och det grekiska ordet chromis som betyder färg/färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis phenochilus.

Storlek

Hanen blir upp till 17 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den följer större fiskar och äter det som virvlar upp när de söker föda i bottensedimentet. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 300 liter, och inrett med fin sand på botten.

Biotop

Lever i miljöer med sandbottnar eller i övergångszonen mot sten-/klippbiotoper, oftast på mer än 15 meters djup.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek är mellan 25 och 50 yngel.

Utbredning

Placidochromis sp. ’phenochilus tanzania’ förekommer på en kort kuststräcka norr om Ruhuhuflodens mynning i Tanzania.

Övrigt

De silverfärgade fläckarna börjar visa sig först vid omkring två års ålder, och ökar i antal under fiskens hela livstid.
Placidochromis sp. ’phenochilus tanzania’, hane.
Foto: Michael Persson
Placidochromis sp.”phenochilus tanzania”, ung hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia