Ciklider.se

Platytaeniodus degeni

Boulenger, 1906
Platytaeniodus degeni Foto: Michael Persson
Platytaeniodus degeni.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Platytaeniodus är sammansatt av grekiskans platys som betyder flat och latinets taenia som betyder rand. Degeni efter Mr. Degen som målade akvarellen av arten till Boulengers ursprungliga beskrivning av arten.

Handelsnamn och synonymer

Astatotilapia jeanneli, Haplochromis jeanneli, Haplochromis degeni.

Storlek

Kan bli upp till omkring 18 centimeter, honan något mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av av mollusker, insekter och larver.

Akvarium

Minst 250 liter, inrett med många gömställen. Som bottenmaterial bör fin sand användas.

Biotop

Förekommer vid sand- och lerbottnar, oftast på djup ner till 15 meter.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek mellan 30 och 50 yngel. Ynglen är mycket små.

Utbredning

Har hittats vid Mwanza Gulf i den södra delen av Viktoriasjön, men är förmodligen utdöd i sin naturliga miljö.

Övrigt

Platytaeniodus degeni är en relativt lugn och fredlig viktoriaciklid.
Platytaeniodus degeni, illustration från originalbeskrivningen.
Illustration: Boulenger, George Albert, Public domain, via Wikimedia Commons

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia