Ciklider.se

Paralabidochromis sp. 'rock kribensis'

Paralabidochromis sp. 'rock kribensis' Foto: Patrick Eriksson
Paralabidochromis sp. ’rock kribensis’, Mwanza Gulf par.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 12 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Paralabidochromis är sammansatt av grekiskans para, labis och chromis som betyder liknande, tång/hovtång och färg eller färgglad. Syftar på likheten med släktet Labidochromis.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”rock kribensis”.

Storlek

Hanarna blir omkring 12 centimeter, honorna några centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan är huvudsakligen insekter och aufwuchs(algmatta), i akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder.

Akvarium

Minst 200 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i klipp-/stenbiotoper, oftast på djup mellan 5 och 25 meter.

Lek

En relativt lättlekt munruvare med en ruvningstid på ca 3 veckor, normal kullstorlek är 20-40 yngel.

Utbredning

Viktoriasjön, där den förekommer på många platser i olika geografiska varianter.

Övrigt

Paralabidochromis sp. ’rock kribensis’ känns lätt igen på sitt karaktäristiskt rutiga grundmönster. Arten är en av de vanligaste viktoriacikliderna i handeln.
Paralabidochromis sp. ’rock kribensis’, hane från den tanzaniska delen av Viktoriasjön.
Foto: Kevin Bauman
Paralabidochromis sp. ’rock kribensis’, hona från den tanzaniska delen av Viktoriasjön.
Foto: Kevin Bauman
Paralabidochromis sp. ’rock kribensis’, hane från den ugandiska delen av Viktoriasjön.
Foto: Kevin Bauman
Paralabidochromis sp. ’rock kribensis’, Makobe hane.
Foto: Josefin Borglin
Paralabidochromis sp. ’rock kribensis’, Makobe hona.
Foto: Albin Ekenberg
Paralabidochromis sp. ’rock kribensis’, Entebbe (uganda yellow).
Foto: Kjell Begby
Paralabidochromis sp. ’rock kribensis’, Mwanza Gulf yngel cirka 1 centimeter.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia