Ciklider.se

Placidochromis sp. 'electra superior'

Placidochromis sp. 'electra superior'
Placidochromis sp. ’electra superior’ hane från Mandalawi, Tanzania.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Placidochromis sammansatt av latinets placidus som betyder fredlig eller stillsam, och det grekiska ordet chromis som betyder färg/färgglad.

Handelsnamn och synonymer

Placidochromis sp. ”mbamba”

Storlek

Hanar blir upp till 15 centimeter, honor några cm mindre.

Foder

Den följer större fiskar och äter det som virvlar upp när de söker föda i bottensedimentet. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Minst 300 liter.

Biotop

Lever vid sandbotnar eller i övergångszonen mot sten-/klippbiotoper.

Lek

Utbredning

Förekommer vid revet Mandalawi i Tazanias del av Malawisjön.

Övrigt

Placidochromis sp. ’electra superior’ är en relativt ny ciklid inom hobbyn som redan har blivit mycket populär.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia