Ciklider.se

Placidochromis milomo

Oliver, 1989
Placidochromis milomo Foto: Michael Persson
Placidochromis milomo, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Placidochromis sammansatt av latinets placidus som betyder fredlig eller stillsam, och det grekiska ordet chromis som betyder färg/färgglad. Milomo kommer från det lokala språket chichewa och betyder läppar, vilket syftar på artens förstorade läppar.

Handelsnamn och synonymer

VC10, Super VC10, Cyrtocara milomo.

Storlek

I naturen blir den sällan mer än 18-20 centimeter. I akvarium blir den ofta betydligt större, upp till omkring 25 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består främst av små ryggradslösa djur och insektslarver, men även fiskyngel kan finnas med på menyn. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Bör inte hållas i akvarier mindre än 500 liter.

Biotop

Lever i klippbiotopen på djup omkring 30-40 meter.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek varierar mellan 35 och 60 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Placidochromis milomo är trots sin storlek relativt fredlig. Handelsnamnet VC10 kommer från det brittiska flyplanet med samma namn och syftar på artens snabbhet ner på djupet när dykare närmade sig för att fånga in den.
Placidochromis milomo, hona.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia