Ciklider.se

Placidochromis electra

Burgess, 1979
Placidochromis electra Foto: Michael Persson
Placidochromis electra.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 20 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Placidochromis sammansatt av latinets placidus som betyder fredlig eller stillsam, och det grekiska ordet chromis som betyder färg/färgglad. Electra är grekiska och betyder glänsande.

Handelsnamn och synonymer

Deep water hap, Haplochromis Jahni, Cyrtocara electra, Haplochromis electra.

Storlek

Blir upp till 20 centimeter, honan mindre.

Foder

Den följer större fiskar och äter det som virvlar upp när de söker föda i bottensedimentet. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Akvariet bör rymma 300 liter.

Biotop

Lever vid sandbotnar eller i övergångszonen mot sten-/klippbiotoper.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek varierar mellan 35 och 60 yngel.

Utbredning

Placidochromis electra finns på ett flertal lokaler runt om i sjön. För export fångas den oftast vid Likoma Island. Den finns också mellan Chiwindi och Lumbaulo, vid Mara Point samt frå Lumnessi till Malawis gräns i Moçambique. I Malawi finns den ner till Ntekete.

Övrigt

Placidochromis electra är en lugn och relativt fredlig akvarieinvånare som är ett bra sällskap till lite skyggare ciklider.
Placidochromis electra.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia