Ciklider.se

Phenacogrammus interruptus

Boulenger, 1899
Phenacogrammus interruptus Foto: Michael Persson
Phenacogrammus interruptus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Icke cikliderTetror

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 150 liter

Temperatur: 23 – 28 °C

pH: 6.0 – 7.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Phenacogrammus är sammansatt av grekiskans fenax och gramma som betyder vilseledande och signal. Interruptus sammansatt från latinets inter och rumpere som betyder avbruten och mellan.

Handelsnamn och synonymer

Kongotetra, Micralestes interruptus, Alestopetersius interruptus.

Storlek

En storväxt tetra som blir upp till 9 centimeter, hanen något större än honan. Hanen har också starkare färger och längre utdragna fenor, stjärtfenans mellanstrålar är förlängda.

Foder

En allätare som främst lever av små insekter, maskar, kräftdjur, alger och zooplankton. I akvarium accepteras de flesta foder. Ges en varierad kost med torrfoder och fryst foder med högt proteininnehåll som basfoder. Uppskattar ett tillskott av levandefoder ibland. Den rör inte växterna i ett akvarium.

Akvarium

Akvariet bör ha planterade områden som ger skydd och gömställen. Det är också viktigt att det finns ordentligt med öppet simutrymme. Vattentemperaturen ska ligga inom 23-28°C, med ett pH mellan 6.0 och 7.5 samt en hårdhet mellan 3 och 18 dH.

Biotop

Arten lever vanligtvis i regnskogsfloder med mycket växtlighet.

Lek

En romspridare som kan avge upp till 250 ägg. Om den ska odlas hålls den i ett separat artakvarium där det finns möjlighet att fånga upp äggen. Äggen käcks efter omkring 6 dygn.

Utbredning

Förekommer huvudsakligen kring Kongobäckenet som är Kongoflodens avrinningsområde i västra centrala Afrika runt ekvatorn till större delen inom Demokratiska Republiken Kongo.

Övrigt

Phenacogrammus interruptus är en otroligt vacker och livlig tetra med iriserande röda och blå ränder som löper längs hela kroppen. Det är en mycket aktiv stimfisk som ska hållas i en grupp på minst 6-8 fiskar, jämn könsfördelning fungerar bra. Då kommer också hanarnas färger bättre fram när de gör upp om rangordningen i gruppen och försöker få honornas uppmärksamhet. Den är fredlig mot andra arter i akvariet och behöver tillgång till skyddade platser i akvariet för att känna sig trygg och färga ut ordentligt. Ett utmärkt sällskap till mindre västafrikanska ciklider som till exempel Pelvicachromis och Nanochromis. Odlade fiskar från Europa och Asien är vanliga i handeln.
Phenacogrammus interruptus, hane med hona i bakgrunden.
Foto: Michael Persson
Phenacogrammus interruptus, hona.
Foto: Michael Persson
Phenacogrammus interruptus, hane.
Foto: Michael Persson
Phenacogrammus interruptus, hane.
Foto: Michael Persson
Phenacogrammus interruptus, hona.
Foto: Michael Persson
Phenacogrammus interruptus, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia