Ciklider.se

Petrochromis polyodon

Boulenger, 1898
Petrochromis polyodon Foto: Ad Konings
Petrochromis polyodon, hane vid Mtoto.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 700 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Petrochromis sammansatt av grekiskans petra och chromis som betyder klippa och färg eller färgglad. Polyodon från grekiskans poly och odon som betyder många och tand, vilket syftar på artens många tänder.

Handelsnamn och synonymer

Perissodus polyodon, Petrochromis nyassae.

Storlek

Blir upp till 25 centimeter, honorna tydligt mindre.

Foder

En utpräglad algätare som inte får utfodras med alltför kraftigt foder i akvarium. Räkmix med en stor del vegetariskt innehåll är ett bra foder.

Akvarium

Eftersom den är mycket aggressiv behöver den gott om utrymme, ju större akvarium desto bättre. Den ska absolut inte hållas i akvarier mindre än 700 liter, men akvarier på över 1000 liter passar bättre. Det måste också finnas rikligt med gömmställen, honor och icke dominanta hanar måste ges möjlighet att undkomma den dominanta hanens aggressivitet.

Biotop

Lever i den sedimentfria klippbiotopen, oftast på djup ner till 5 meter.

Lek

På grund av sin aggressivitet kan det vara svårt att få den att leka, men med rätt förutsättningar leker den gärna i akvarium. Honan ruvar drygt 3 veckor, normal kullstorlek är 20-35 yngel.

Utbredning

Förekommer i Tanganyikasjöns södra halva.

Övrigt

Även om Petrochromis polyodon är mycket aggressiv mot andra individer av den egna arten, så är den oftast mycket fredlig gentemot andra arter. Petrochromis-arterna har ett mycket säreget utseende med enormt stora läppar som är översållade med tänder som används för att skrapa loss alger med. Bäst förutsättningar att lyckas med denna art har man om man skaffar en grupp på omkring 10 yngel som får växa upp tillsammans. En så pass stor grupp behöver ett akvarium på minst 1000-liter inrett med massor av gömställen. I vuxen storlek är det i princip omöjligt att hålla mer än en hane även om akvariet är stort. Exempel på bra sällskap till dessa fiskar är Tropheus och hästnosar.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia