Ciklider.se

Pelvicachromis kribensis

Boulenger, 1911
Pelvicachromis kribensis hona från Kienke Foto: Michael Persson
Pelvicachromis kribensis, Kienke hona.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 6 – 7

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Pelvicachromis är sammansatt av grekiskans pelvic som betyder bäcken och syftar på bukfenorna, samt chromis som betyder färg eller färgglad. Kribenis är latin och betyder fisk med vacker mage.

Handelsnamn och synonymer

Pelvicachromis taeniatus, Pelmatochromis kribensis.

Storlek

Hanarna blir upp till 9 cm, honorna 5-6 cm.

Foder

Huvudsakligen växtätare som livnär sig på alger (aufwuchs) och organiskt slam, men även mindre mängder insekter och små kräftdjur ingår i den naturliga menyn. Den ses ofta söka igenom bottensedimentet som finkammas efter allt ätbart. I akvarium ges den en variation av foder som räkmix, torrfoder och olika frysfoder som cyclops, mysis och artemia.

Akvarium

Akvariet bör vara på minst 100 liter och innehålla gott om gömställen. Akvariet får gärna vara tätt planterat för att skapa en skyddad bottenmiljö.

Biotop

Lever i mindre floder och bäckar i skogsbeklädda områden med svagt surt vatten (pH 6.0-7.0).

Lek

En parbildande substratruvare som leker i grottor och håligheter. Honan avger mellan 40 och 150 ägg, äggen kläcks efter drygt 2 dygn och ynglen är fisimmande efter ytterligare 5-6 dygn. Ägg och larver vårdas av honan medan hanen sköter skyddet av reviret.

Utbredning

Förekommer i Kamerun, flera olika geografiska färgvarianter är kända.

Övrigt

Pelvicachromis kribensis räknades tidigare till Pelvicachromis taeniatus men efter en revision av släktet år 2014 används åter det ursprunglia namnet för varianterna från Kamerun. Den ställer något högre krav på vattenparametrarna än den vanliga palettcikliden och Pelvicachromis taeniatus. Det finns flera enormt vackra färgformer, och i kombination med att den inte blir så stor gör detta till en verklig favorit bland de västafrikanska cikliderna.
Pelvicachromis kribensis, Nange par.
Foto: Michael Persson
Pelvicachromis kribensis, Moliwe hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia