Ciklider.se

Paralabidochromis sp. 'red fin piebald'

Paralabidochromis sp. 'red fin piebald' Foto: Patrick Eriksson
Paralabidochromis sp. ’red fin piebald’.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 200 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.0 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Paralabidochromis är sammansatt av grekiskans para, labis och chromis som betyder liknande, tång/hovtång och färg eller färgglad. Syftar på likheten med släktet Labidochromis.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis sp. ”red fin piebald”, Haplochromis sp. ”red piebald”.

Storlek

Hanarna blir omkring 10 centimeter, honorna ett par centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av insekter.

Akvarium

Akvariet bör rymma 200 liter och vara inrett med gömställen.

Biotop

Lever på relativt grunt vatten nära stränder, på djup ner till 20 meter.

Lek

Munruvare med en ruvningstid på omkring 3 veckor, normal kullstorlek är 30-50 yngel.

Utbredning

Förekommer i Kyogasjön, Nawampasasjön, Viktorianilen och andra vattensystem som är sammanbundna med dessa.

Övrigt

Paralabidochromis sp. ’red fin piebald’ är en relativt fredlig ciklid.
Paralabidochromis sp. ’red fin piebald’, hane.
Foto: Patrick Eriksson
Paralabidochromis sp. ’red fin piebald’, yngel cirka 1 centimeter.
Foto: Patrick Eriksson
Paralabidochromis sp. ’red fin piebald’, hane.
Foto: Patrick Eriksson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia