Ciklider.se

Paralabidochromis chromogynos

Greenwood, 1998
Paralabidochromis chromogynos Foto: Patrick Eriksson
Paralabidochromis chromogynos, hane.
Foto: Patrick Eriksson

Snabbfakta

Grupp: Viktoriaciklider (och från kringliggande område)

Max storlek: 11 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Sårbar (VU)

Etymologi (vad betyder namnet)

Paralabidochromis är sammansatt av grekiskans para, labis och chromis som betyder liknande, tång/hovtång och färg eller färgglad. Syftar på likheten med släktet Labidochromis.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis chromogynos.

Storlek

Kan bli upp till omkring 11 centimeter, honorna någon centimeter kortare.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av insekter och insektslarver. I akvarium är standard räkmix är ett bra huvudfoder.

Akvarium

Minst 250 liter, inrett med många gömställen.

Biotop

Förekommer i övergångszonen mellan klippbiotop och sandbottnar på djup ner till omkring 7 meter.

Lek

Munruvare, normal kullstorlek är mellan 20 och 30 yngel.

Utbredning

Viktoriasjön, där den har hittats vid Zue Island, Mwanza Gulf och Napoleon Gulf.

Övrigt

En stor andel av båda könen hos Paralabidochromis chromogynos är piebald(OB)-färgade. Arten räknas som sårbar i sin naturliga miljö (IUCN 2007).
Paralabidochromis chromogynos, hane.
Foto: Patrick Eriksson
Paralabidochromis chromogynos, hona med yngel.
Foto: Patrick Eriksson
Paralabidochromis chromogynos, yngel cirka 3 centimeter.
Foto: Patrick Eriksson, hona men yngel.
Paralabidochromis chromogynos, hane.
Foto: Kevin Bauman
Paralabidochromis chromogynos, hona.
Foto: Kevin Bauman

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia