Ciklider.se

Paragobiocichla irvinei

Trewavas, 1943
Steatocranus irvinei Foto: Michael Persson
Paragobiocichla irvinei.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Västafrikanska ciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: – °C

pH:

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Paragobiocichla från grekiskanas pará som betyder ’sida vid sida’ och Gobiocichla från det närstående släktet. Irvinei efter Dr. F. R. Irvine som samlade in typexemplaren för arten.

Handelsnamn och synonymer

Gobiochromis irvinei, Leptotilapia irvinei, Steatocranus irvinei.

Storlek

Hanarna kan bli upp till omkring 15 cm, honorna är i regel några centimeter kortare. Hanarna har större och kraftigare huvud än honorna. Lekmogna hanar blir mörkt blåsvarta och med en tydlig vit söm i ryggfenan.

Foder

Allätare, en stor del av den naturliga födan består av aufwuchs (alger).

Akvarium

Akvariet ska vara på minst 300 liter. Eftersom det är en strakt bottenorienterad art får bottenytan inte vara för liten, helst inte mindre än 125 x 50 cm. Vattnet ska vara väl syresatt utan att cirkulationen blir alltför kraftig.

Biotop

Lever i skydd för den kraftigaste strömmen i stora strakt strömmande floder. Normal vattentemperatur varierar mellan 25 och 29°C och är svagt surt.

Lek

Substratruvare som leker i grottor. Vid lek tillåter hanen honan att komma in i sitt revir och blir aggressiv mot andra fiskar. Honan avger normalt mellan 40 och 200 ägg i taket på en grotta, äggen kläcks efter 5-6 dygn och omkring 5 dygn senare är ynglen frisimmande. Båda föräldrarna hjälper till med yngelvården.

Utbredning

Endemisk till den övre delen av Voltaflodens flodsystem i Ghana.

Övrigt

Paragobiocichla irvinei har en tillbakabildad simblåsa och simmar med ryckiga rörelser och ligger ofta stilla på underlaget. Den kan mycket väl hållas tillsammans med andra västafrikanska fiskar, men sällskapet bör vara robust och hålla till en en bit ovanför botten. Exempel på lämpligt sällskap är afrikanska tetror och andra lite större västafrikanska ciklider som inte är bottenorienterade. Underläppen är blåfärgad hos båda könen, annars är detta en art som vinner mer på sin charm än vackra färger.
Paragobiocichla irvinei.
Foto: Michael Persson
Paragobiocichla irvinei.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia