Ciklider.se

Otopharynx sp. 'auromarginatus margrette'

Otopharynx sp. 'auromarginatus margrette' Foto: Ad Konings
Otopharynx sp. ’auromarginatus margrette’, hane vid Likoma Island.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Ej bedömd (NE)

Etymologi (vad betyder namnet)

Otopharynx sammansatt av grekiskans oto och pharynx som betyder öra och strupe.

Handelsnamn och synonymer

Otopharynx sp.”auromarginatus margarette blotch”

Storlek

Blir maximalt omkring 18 centimeter. Hanen har blå kropp och fenor samt en klargul buk, rygg- och analfena har en gul söm. Honan är silverfärgad med antydan till grönt skimmer på ryggen.

Foder

I akvarium räkmix. I naturen söker den sin föda i bottensubstratet. Stim med honor och icke-revirhävdande hanar samlas ofta för att äta plankton.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 350 liter.

Biotop

Återfinns i övergångszonen mellan klippor och sandbotten.

Lek

Relativt lättlekt om man håller minst två honor per hane.

Utbredning

Övrigt

Otopharynx sp. ’auromarginatus margrette’ är en mycket vacker ciklid som ciklidexportören Stuart Grant beskriver så här:


”Denna fisk, O. auromarginatus är verkligen en attraktiv fisk sedd i sjön fullt utfärgad. Vi exporterar ett litet men stadigt antal till de flesta importörerna. Redan vid infångandet i sjön, kan speciellt honorna ha en insjunken buk – detta är något vi försöker åtgärda här i fiskhuset med generös utfodring. Färgen kan blekna något vid infångandet av fisken, men den återfår helt sin naturliga färg när den har etablerat sig i ett akvarium. Fångst sker enbart vid Likoma Island – även om andra närbesläktade arter finns på andra håll.”
Otopharynx sp. ’auromarginatus margrette’, hane från Likoma Island.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia