Ciklider.se

Otopharynx lithobates

Oliver, 1989
Otopharynx lithobates Foto: Niclas Olausson
Otopharynx lithobates.
Foto: Niclas Olausson

Snabbfakta

Grupp: Haplochromis-gruppenMalawiciklider

Max storlek: 17 cm

Minsta akvarievolym: 300 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Otopharynx sammansatt av grekiskans oto och pharynx som betyder öra och strupe. Llithobates från litho och bathes som betyder sten och vandrare, vilket syftar på att arten lever och jagar i miljöer med stenar och klippor.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis lombardoi, Haplochromis lithobates, Cyrtocara lithobates.

Storlek

Hanen blir upp till 17 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av ryggradslösa djur, ofta söker den sin föda bland andra fiskars avföring. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 300 liter, inrett med många grottor och gömställen.

Biotop

Lever i klippbiotopen där hanarna håller revir i grottor.

Lek

Munruvare, leker i grottor. Normal kullstorlek mellan 30 och 50 yngel.

Utbredning

Förekommer i den sydligaste delen av Malawisjön vid öarna Mumbo, Thumbi West och East, Chinyamwezi, Zimbabwe Rock, och längs kusten från Domwe Island till Monkey Bay. Det finns flera utseendemässigt olika geografiska varianter.

Övrigt

Den vanligaste varianten av Otopharynx lithobates som hålls i akvarium från Zimbawe Rock. Denna har en markerad gul bläs.
Otopharynx lithobates.
Foto: Niclas Olausson
Otopharynx lithobates hane från Zimbawe Rock, Malawi.
Foto: Michael Persson
Otopharynx lithobates en ung ännu ej utfärgad hane från Zimbawe Rock, Malawi.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia