Ciklider.se

Petrotilapia flaviventris

Lundeba, Stauffer & Konings, 2011
Petrotilapia flaviventris Foto: Ad konings
Petrotilapia flaviventris, hane vid Londo.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderMbuna-gruppen

Max storlek: 18 cm

Minsta akvarievolym: 450 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Petrotilapia sammansatt av grekiskans petros som betyder sten, och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Flaviventris från latinets flāvus och venter som betyder gul och mage.

Handelsnamn och synonymer

Petrotilapia sp. ”yellow ventral”.

Storlek

I sin naturliga miljö blir hanarna upp till 16 centimeter, i akvarium kan de bli upp mot 18 centimeter. Honorna är några centimeter mindre. Hanarna har ett mönster med områden av gult och blått som varierar mellan de olika lokala populationerna. Honorna är beigefärgade med 8-9 orgegelbunda uppdelade vertikala ränder, och en horisontell linje utmed sidolinjen.

Foder

Den livnär sig främst på alger som den kammar på stenar och klippor i sin naturliga miljö. Tändernas utformning gör att den har svårt att bita av algerna så den kammar loss lösa delar. Med algerna följer det också med en del små ryggradslösa djur och zooplankton. I akvarium ges den ett foder med en stor andel vegetabilskt innehåll. Som en räkmix med en hög andel ärtor/spenat och torrfoder för herbivora fiskar, som kan varieras med med frysfoder som mysis och cyclops.

Akvarium

Akvariet inreds med mycket stenformationer som skapar gömställen så att det finns möjlighet för jagade fiskar att komma undan revirhävdande hanars aggressioner.

Biotop

Förekommer i sedimentrika och turbulenta delar av sten- och klippmiljöer och i övergångszonen mot sandbottnar, oftast på djup ner till 7 meter.

Lek

Könsmogna hanar håller stora revir på omkring 4 meter som försvaras aggressivt. Lekplasten består oftast av en grotta eller hålighet mellan stenar. Honan munruvar omkring 3 veckor.

Utbredning

Arten förekommer vid Chizumulu-ön, samt mellan Mbweca och Undu Point.

Övrigt

Petrotilapia flaviventris är en aggressiv och tuff ciklid, främst mot andra individer av samma art och framföallt mot andra hanar. Vill man hålla mer än en hane behövs ett stort akvarium inrett med mycket gömställen. Det bör finnas 2 – 3 honor till varje hane. Lämpligt sällskap är andra arter med liknande storlek och temperament.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia