Ciklider.se

Otopharynx heterodon

Trewavas, 1935
Otopharynx heterodon Foto: Ad Konings
Otopharynx heterodon vid Chirwa Island.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderHaplochromis-gruppen

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Otopharynx sammansatt av grekiskans oto och pharynx som betyder öra och strupe. Heterodon från grekiskans henteros och odon som betyder annorlunda och tand.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis heterodon, Cyrtocara heterodon, Haplochromis sp. ”royal blue”, Otopharynx sp. ”big spot magunga”.

Storlek

Hanen blir upp till 15 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

Den naturliga födan består huvudsakligen av ryggradslösa djur, söker sin föda i uppvirvlat sediment. I akvarium är räkmix ett bra basfoder.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 250 liter, inrett med många grottor och gömställen.

Biotop

Lever sedimentrika klippbiotoper och i övergångzonen mot sandbottnar.

Lek

Leker vid sandbotten intill en sten eller klippa.

Utbredning

Otopharynx heterodon förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Hanarna är revirhävdande i samband med lek, annars är Otopharynx heterodon en förhållandevis fredlig ciklid.
Otopharynx heterodon, Magunga.
Foto: Hans Bergkvist
Otopharynx heterodon, Magunga.
Foto: Hans Bergkvist
Otopharynx heterodon, Magunga.
Foto: Hans Bergkvist

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia