Ciklider.se

Ophthalmotilapia ventralis

Boulenger, 1898
Ophthalmotilapia ventralis Foto: Michael Persson
Ophthalmotilapia ventralis.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Ophthalmotilapia sammansatt från grekiskans ophthalmos som betyder öga och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Ventralis från latinets venter som betyder mage, vilket syftar på de långa bukfenorna.

Handelsnamn och synonymer

Ventralis, Paratilapia ventralis.

Storlek

Blir upp till 15 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består främst av alger och plankton.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 400 liter.

Biotop

Lever i den över delen av klippbiotopen på grunt och turbolent vatten.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på upp till 40 yngel, men omkring 25 är mer normalt. Hanen bygger ett sandrede uppe på en klippa där leken sker.

Utbredning

Förekommer i den södra delen av Tanganyikasjön, från Ubwarihalvön i Demokratiska Republiken Kongo till Malagarasifloden i Tanzania. Det finns ett flertal utseendemässigt olika geografiska varianter.

Övrigt

Ophthalmotilapia ventralis är en relativt tuff ciklid som inte kan hållas med allt för vekt sällskap. Cyprichromis och Paracyprichromis som håller till i de övre vattenregionerna är bra sällskap. Tropheus och andra liknande ciklider är olämpligt sällskap eftersom de nafsar efter ventalisens långa bukfenor.
Ophthalmotilapia ventralis.
Foto: Niclas Olausson
Ophthalmotilapia ventralis, Kambwimba.
Foto: Kjell Fohrman

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia