Ciklider.se

Ophthalmotilapia nasuta

Poll & Matthes, 1962
Ophthalmotilapia nasuta
Ophthalmotilapia nasuta, Kipili.
Foto: Jocke Sternborn

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 22 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Ophthalmotilapia sammansatt från grekiskans ophthalmos som betyder öga och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Nasuta från latinets nasutus som betyder lång nos.

Handelsnamn och synonymer

Ophthalmochromis nasutus, Ophthalmotilapia nasutus, guldnasutus, tigernasutus.

Storlek

Blir upp till 22 centimeter, honan några centimeter mindre. Den utskjutande nosen blir större hos hanarna. Hanarna får också längre utdragna bukfenor med äggattapper i ändarna.

Foder

Den naturliga födan består främst av plankton och små ryggradskösa djur.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 400 liter och vara inrett med fin sand.

Biotop

Lever i övergångszonen mellan klippor och sandbottnar. oftast på djup mellan 5 och 15 meter.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på omkring 20 yngel. Hanen bygger ett sandrede uppe på en klippa där leken sker.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön i många olika geografiska varianter.

Övrigt

Ophthalmotilapia nasuta är inte lika hårdför som andra Ophthalmotilapia-arter. Den hålls bäst i en liten haremsgrupp med en hane och några honor. Cyprichromis och Paracyprichromis som håller till i de övre vattenregionerna är bra sällskap. Tropheus och andra liknande ciklider är olämpligt sällskap eftersom de nafsar efter de långa bukfenorna.
Ophthalmotilapia nasuta, Kipili.
Foto: Frank Nørby

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia