Ciklider.se

Paracyprichromis brieni

Poll, 1981
Paracyprichromis brieni Foto: Ad Konings
Paracyprichromis brieni vid Kapampa.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 10 cm

Minsta akvarievolym: 250 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Paracyprichromis sammansatt av grekiskans para, cyprinus och chromis som betyder närstående eller oriktig, karp och färg eller färgglad. Brieni efter den belgiske professorn Paul Brien.

Handelsnamn och synonymer

Cyprichromis brieni.

Storlek

Blir upp till 10 centimeter. Honorna är någon centimeter mindre och har mattare färger än hanarna.

Foder

Den naturliga födan består främst av zooplankton som fångas på öppet vatten.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 250 liter och inrett så att det finns gott om simutrymme.

Biotop

Lever på öppet vatten nära klippor, oftast på djup meallan 10 och 25 meter.

Lek

Munruvare, honan ruvar i omkring 3 veckor. Kullarna är relativt små med upp till 20 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Övrigt

Paracyprichromis brieni håller oftast till i akvariets övre delar och passar därför bra tillsammans med sandciklider och andra fredliga bottenlevande arter. Den kommer bäst till sin rätt i dämpad belysning när hanarnas fina färger kommer fram bättre. Hålls bäst i grupp med en övervikt på honor.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia