Ciklider.se

Ophthalmotilapia boops

Boulenger, 1901
Ophthalmotilapia boops Foto: Ad Konings
Ophthalmotilapia boops vid Nkondwe Island.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 15 cm

Minsta akvarievolym: 700 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Ophthalmotilapia sammansatt från grekiskans ophthalmos som betyder öga och tilapia som är en latinisering av thaipe som är ett afrikanskt ord för fisk. Boops från grekiskans bo-opis som betyder storögd.

Handelsnamn och synonymer

Tilapia boops.

Storlek

Blir upp till 15 centimeter.

Foder

Den naturliga födan består främst av växtplankton och alger.

Akvarium

Akvariet bör rymma minst 700 liter.

Biotop

Lever i den över delen av klippbiotopen på grunt och turbulent vatten.

Lek

Munruvare med en normal kullstorlek på upp till 40 yngel, men omkring 25 är mer normalt. Hanen håller ett revir uppe på en klippa eller ett stenblock.

Utbredning

Förekommer i den södra delen av Tanganyikasjöns kust i Tanzania.

Övrigt

Ophthalmotilapia boops är en tuff ciklid som inte kan hållas med allt för vekt sällskap. Cyprichromis och Paracyprichromis som håller till i de övre vattenregionerna är bra sällskap. Tropheus och andra liknande ciklider är olämpligt sällskap eftersom de nafsar efter de långa bukfenorna.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia