Ciklider.se

Neolamprologus walteri

Verburg & Bills, 2007
Neolamprologus walteri
Neolamprologus walteri.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: Tanganyikaciklider

Max storlek: 9 cm

Minsta akvarievolym: 100 liter

Temperatur: 23 – 26 °C

pH: 7.7 – 9.2

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Neolamprologus sammansatt av de grekiska orden neo, lampros och lagós som betyder ny, lysande och hare. Tillägget neo används på grund av att det beslutades att enbart flodlevande ciklider skulle ingå i släktet Lamprologus, därför flyttades många tanganyikaciklider till detta nya släkte. Walteri efter Horst Walter Diekhoff som identifierade den som en obeskriven art.

Handelsnamn och synonymer

Neolamprologus sp. ”waltheri”, Neolamprologus falcicula.

Storlek

Blir upp till ungefär 9 centimeter.

Foder

Planktonätare som söker sin föda i sediment på stenar och klippor.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 100-liter och inrett med gömställen.

Biotop

Lever i sedimentrik sten- /klippbiotop på djup mellan 2 och 30 meter.

Lek

Kolonibildande substratruvare med en normal kullstorlek på upp till 30 yngel.

Utbredning

Förekommer från gränsen mellan Tanzania och Burundi i norr, och ner till Cape Kabogo i söder.

Övrigt

Neolamprologus walteri ansågs tidigare vara synonym med N. falcicula men har nu beskrivits som en egen art. Dessa båda arter är nära besläktade och bör inte hållas tillsammans.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia