Ciklider.se

Nimbochromis venustus

Boulenger, 1908
Nimbochromis venustus Foto: Michael Persson
Nimbochromis venustus, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 350 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Nimbochromis sammansatt av latinets nimbus och grekiskans chromis som betyder moln och färg eller färgglad, vilket förmodligen syftar på det storfläckiga grundmönstret hos släktets arter. Venustus är latin och betyder vacker, graciös eller elegant.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis venustus.

Storlek

Hanar blir upp till 25 centimeter, honor några centimeter mindre.

Foder

En rovfisk som främst lever på småfisk och som i akvarium bör utfodras med räkmix som innehåller en stor del räkor/fisk. Blir lätt fet om den utfodras med för mycket pellets.

Akvarium

Bör vara på minst 350 liter.

Biotop

Förekommer i miljöer med sandbotten, oftast på mer än 15 meters djup.

Lek

Munruvare med stora kullar på upp mot 150 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Nimbochromis venustus har genom sitt säregna grundmöster och hanarnas färg blivit en mycket populär ciklid som ofta förekommer i handeln. Korsar sig lätt med andra Nimbochromis-arter.
Nimbochromis venustus, hane.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia