Ciklider.se

Nimbochromis polystigma

Regan, 1922
Nimbochromis polystigma
Nimbochromis polystigma, hane.
Foto: Michael Persson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 400 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Nimbochromis sammansatt av latinets nimbus och grekiskans chromis som betyder moln och färg eller färgglad, vilket förmodligen syftar på det storfläckiga grundmönstret hos släktets arter. Polystigma sammansatt av grekiskans poly och stigma som betyder många och fläck vilket syftar på artens fläckiga mönster.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis polystigma.

Storlek

Hanen blir upp till 25 centimeter, honan några centimeter mindre.

Foder

En rovfisk som främst lever på småfisk och som i akvarium bör utfodras med räkmix som innehåller en stor del räkor/fisk. Blir lätt fet om den utfodras med för mycket pellets.

Akvarium

Bör inte vara mindre än 400 liter.

Biotop

Lever oftast i övergångszonen mellan sandbottnar och stenbiotoper, gärna i närheten av växtlighet.

Lek

Munruvare med stora kullar på upp mot 130 yngel.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Nimbochromis polystigma korsar sig lätt med andra Nimbochromis-arter.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia