Ciklider.se

Nimbochromis livingstonii

Günther, 1893
Nimbochromis livingstonii Foto: Daniel Nilsson
Nimbochromis livingstonii.
Foto: Daniel Nilsson

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Nimbochromis sammansatt av latinets nimbus och grekiskans chromis som betyder moln och färg eller färgglad, vilket förmodligen syftar på det storfläckiga grundmönstret hos släktets arter. Livingstonii efter den brittiske missionären och upptäksresanden David Livingstone.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis livingstonii, Cyrtocara livingstonii, Paratilapia livingstonii, Hemichromis livingstonii,Astatotilapia livingstonii, Kaligono.

Storlek

Upp till 25 centimeter, honan mindre.

Foder

En rovfisk som främst lever på småfisk och som i akvarium bör utfodras med räkmix som innehåller en stor del räkor/fisk. Blir lätt fet om den utfodras med för mycket pellets.

Akvarium

Denna storväxta ciklid behöver gott om utrymme och ett akvarium på 500 liter är minimum.

Biotop

Vanligast i grunda sandiga/dyiga biotoper.

Lek

Munruvare med stora kullar på upp mot 150 yngel.

Utbredning

Finns runt hela Malawisjön.

Övrigt

Nimbochromis livingstonii kallas för Kaligono på ChiChewa(Malawis största språk), vilket betyder sovare. Namnet kommer från dess säregna jaktmetod som går ut på att den lägger sig på botten och spelar död. När andra fiskar kommer för att äta av den ”döda” fisken blir de ett lätt byte för Kaligonon. Också i akvarium är detta en rovfisk som inte bör hållas tillsammans med småvuxna medinvånare då dessa ses som föda. Korsar sig lätt med andra Nimbochromis-arter.
Nimbochromis livingstonii, hane vid Makokola.
Foto: Ad Konings
En Nimbochromis livingstoniisom spelar död för att locla till sig bytesfisk.
Foto: Ad Konings
Nimbochromis livingstonii.
Foto: Michael Persson
Nimbochromis livingstonii.
Foto: Michael Persson

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia