Ciklider.se

Nimbochromis linni

Burgess & Axelrod, 1975
Nimbochromis linni Foto: Ad Konings
Nimbochromis linni hane vid Chizumulu Island.
Foto: Ad Konings

Snabbfakta

Grupp: MalawicikliderRovfisk-gruppen

Max storlek: 25 cm

Minsta akvarievolym: 500 liter

Temperatur: 23 – 27 °C

pH: 7.5 – 8.5

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Etymologi (vad betyder namnet)

Nimbochromis sammansatt av latinets nimbus och grekiskans chromis som betyder moln och färg eller färgglad, vilket förmodligen syftar på det storfläckiga grundmönstret hos släktets arter. Linni efter Dr Wayne Linn, en volontär från den amerikanska fredskåren som arbetade med Malawis fiskeriavdelning och samlade in typexemplaren för den vetenskapliga beskrivningen av arten.

Handelsnamn och synonymer

Haplochromis linni, Cyrtocara linni.

Storlek

Upp till 25 centimeter, honan mindre.

Foder

En rovfisk som främst lever på småfisk och som i akvarium bör utfodras med räkmix som innehåller en stor del räkor/fisk. Blir lätt fet om den utfodras med för mycket pellets.

Akvarium

Denna storväxta ciklid behöver gott om utrymme och akvariet bör inte rymma mindre än 500 liter. Akvariet ska också vara inrett med många gömställen.

Biotop

Lever i sten- och klippbiotoper eller i övergångszonen mot sandbottnar.

Lek

Munruvare med stora kullar på upp mot 150 yngel, men oftast mellan 40 och 100.

Utbredning

Förekommer runt hela Malawisjön.

Övrigt

Nimbochromis linni jagar in småfisk i klippskrevor och håligheter för att sedan använda sin snabelformade mun för att fånga dem. Också i akvarium är detta en rovfisk som inte bör hållas tillsammans med småvuxna medinvånare då dessa ses som föda. Korsar sig lätt med andra Nimbochromis-arter.

IUCN rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

I rödlistan kategoriseras arter efter deras bedömda tillstånd och status (internationell kod inom parentes):

  • Nära hotad (NT, Near threatened)
  • Livskraftig (LC, Least concern) benämns arter som inte står inför större hot inom en nära framtid.
  • Kunskapsbrist (DD, Data deficiency) är en tvärgående kategori och arten kan höra hemma i vilken annan kategori som helst men listas inte där på grund av kunskapsbrist.
  • Ej bedömd (NE, Not evaluated) inkluderar arter som ännu inte har kunnat utvärderas.

 

Källa: Wikipedia